Expandovaný polystyren EPS

Expandovaný pěnový polystyren patří k nejpoužívanějším typů tepelné izolace. Vyrábí se napěněním polystyrenových perlí o velikostech podle druhu použití (cca 0,63 – 3,15 mm). Označuje se zkratkou EPS a číslem, které vyjadřuje napětí v kPa při 10% stlačení.

Pro stavební účely se používá EPS 70 až 150. EPS 70 se uplatňuje v zateplovacích systémech a jako spodní vrstva tepelné izolace nepochůzných plochých střech. EPS 100 se nejčastěji používá právě do plochých střech jako vrchní vrstva tepelněizolačních vrstev plochých střech nebo jako izolace do podlah s malou zátěží. EPS 150 lze použít pro zatížené izolace – pochůzné střechy, podlahy apod.

 

Základní fyzikální vlastnosti

  • součinitel tepelné vodivosti - λ = 0,036–0,040 W/mK
  • faktor difuzního odporu - μ = 20-100
  • třída reakce na oheň - E
  • objemová hmotnost - ρ = 15 až 40 kg/m3