Extrudovaný polystyren XPS

Hlavní předností extrudovaného polystyrenu XPS je uzavřená struktura pórů, což zaručuje téměř nulovou nasákavost. XPS se vyznačuje velkou pevností v tlaku. Používá se zejména do konstrukcí staticky zatěžovaných a exponovaných vodou (tepelná izolace stěn v kontaktu s terénem a sokly budov, střechy s opačným pořadím vrstev, pod plošné základy, pojížděné střechy atd.).

Zpravidla desky 1250 x 600 mm, nejčastěji s polodrážkou nebo kolmou hranou, pro použití na sokl se zdrsněným povrchem pro lepší přilnutí lepidla. Nenasákavý, různé barevné provedení.

Vyrábí se extruzí (vytlačováním) taveniny krystalového polystyrenu za současného sycení vzpěňovadlem. Extrudovaný polystyren (XPS) je podobný deskám, vyrobeným ze zpěňovatelného polystyrenu (EPS).

Technologie výroby desek je ale odlišná. Oba druhy výrobků mají ale základ v polystyrenu.

 

Základní fyzikální vlastnosti

  • součinitel tepelné vodivosti - λ = 0,030–0,038 W/mK
  • faktor difuzního odporu - μ = 180
  • třída reakce na oheň - E
  • objemová hmotnost - ρ = 30 až 150 kg/m3